Предмети на Силата

Светлинните Мандали, ритуалните маси и всички останали творения от Радослов са предмети на силата. Инструменти за работа със съзнанието, провидение и внасяне на вълшебство в пространството.
Всеки продукт е уникален- създаден, осветен и наречен специално за своя получател.

Изработваме индивидуални поръчки по заявка на клиента.
Работим с различни метали, кристали и дърво.
Магически пръчки, махала, амулети за защита, талисмани за различни сили, олтарни табли и други инструменти за провидение и енергийна работа.

Свържете се с нас, за да уточним изпълнението на предмета на силата, който си представяте.

Предмет на силата е такъв, който е създаден и/или използван със специално намерение за свързване и проявяване на божествената творческа сила у човека.

Иконата, сватбените халки, амулети и талисмани, махала, кандила, свещници и т.н. могат да бъдат предмети на силата- все уреди за работа с божественото Съзнание.

Това, което дава силата на един предмет, е специалното намерение, с което е обработен (при изработката или след това). Майсторът извършва специална церемония в състояние на медитативно вглъбяване, за да вложи допълнителна сила от Съзнанието у предмета. Така предметът придобива собствен заряд на божествена творческа сила, който вече може да бъде лесно използван където и както е нужно.

Иконата се освещава от свещеник, за да придобие силата си, сватбените халки придобиват смисъла си чрез вричането на годениците. По същия начин, талисманът се опява или нарича, амулетът се програмира или влага, махалото се настройва, на метлата се дава глас и се приветства и т.н.

 

Радословните предмети на силата осветяваме със специална церемония, песен и благословия.
Да бъде здраве и любов!

Newsletter